TAJALLI-NOOR-SURVEY

نظرسنجی نرم افزار تجلی نور

از اینکه در نظرسنجی نرم افزار تجلی نور شرکت می کنید , متشکریم ! لطفا برای هر یک از سوالات زیر یک جواب انتخاب نماپید و س‍پس بر روی دکمه "اتمام نظرسنجی" کلیک نمایید
دقت و صداقت در جوابدهی , گروه نرم افزاری و برنامه نویس اثر را در بهتر نمودن کیفیت و عملکرد نرم افزار یاری می رسانداگر قصد دارید نظرات و پیشنهادات خود را ثبت نمایید , از این بخش استفاده نمایید