loading icon

خطایابی هوشمند ایده پرداز

خطایاب های اختصاصی

تمامی نرم افزارهای گروه نرم افزاری ایده پرداز به خطایاب هوشمند و اختصاصی مجهز می باشند. تاکنون قوی ترین خطایاب ساخته شده این گروه نرم افزاری , خطایاب 100FDP می باشد که برای اولین بار در نرم افزار تجلی نور به کار گرفته شده است. از قابلیت های آن می توان قدرت بالا در تشخیص خطا , قابلیت رفع 100 % خطاهای مرتبط به فایل های اجرایی , تشخیص فعالیت های مخرب کاربران و … اشاره کرد. گروه نرم افزاری در تلاش است تا خطایاب های قدرتمند تری را طراحی کرده و کارایی آنها را نیز بیشتر کنند.

مشخصه خطایاب ها

خطایاب های نوشته شده ایده پرداز.نت قابلیت شناسایی عامل خطا و رفع آنها را بسته به هر نرم افزار دارا می باشند. میزان قدرت تعمیر خطایاب و نوع خطا با واحد اختصاصی خطایاب های این گروه نرم افزاری , یعنی abDP مشخص می شود که هر یک از متغیر های آن به شکل زیر تعریف می شوند :

قدرت اشکال زدایی : DP (Diagnosing Power)

a : حداکثر میزان ممکن تعمیر به درصد

b : مشخص کننده نوع خطا می باشد که خود به سه دسته تقسیم می شود :

F (Functional) : اجرایی

G (Graphical) : گرافیکی

M (Multiple) : اجرایی + گرافیکی

لذا قدرتمندترین خطایاب ممکن 100MDP می باشد که طراحی و پیاده سازی آن در دست اجرا می باشد. به محض ساخت این خطایاب تمامی نرم افزار ها از طریق بروزرسان های هوشمند ایده پرداز ، به این خطایاب مجهز می شوند.