loading icon

خطایاب های هوشمند ایده پرداز.نت

ایده پرداز.نت جزو معدود سازنده های نرم افزار داخلی است که دارای خطایاب های بومی و اختصاصی به خود می باشد (بهار 1395 – March 2016) . خطایاب های هوشمند با عنوان SED به نرم افزار های ساخته شده تجهیز می شوند. خطایاب ها قادر هستند تا درصورت رخ دادن خطاهای اجرایی / دستوری ، محتوایی و یا ترکیبی از این دو در حین کار با نرم افزار ، انها را شناسایی کرده و در صورت فراهم بودن بستر نرم افزاری به صورت خودکار رفع خطای به وجود آمده را انجام دهد. خطایاب های ایده پرداز.نت دارای سه نوع کلی بوده که به ترتیب F-SED , C-SED , M-SED می باشند. مشخصات فنی هر یک  در وب سایت و در منوی افقی توسعه : خطایاب های SED برای مطالعه قرار داده شده اند. سفارش خطایاب ها از پاییز 1397 امکان پذیر بوده و کاربران می توانند در سفارش ساخت نرم افزار  یکی از خطایاب های موجود را سفارش دهند. لازم به ذکر است نرم افزارهای ساخته شده قدیمی تر از این بازه زمانی ،جهت مجهز شدن به خطایاب ها، نیاز به آپدیت به نسخه های بعدی دارند.