loading icon

  آی دی پشتیبانی تلگرام ایده پرداز : ideapardaz_NET

27 بهمن 1395 : بروزرسانی خطایاب 100FDP ، نسخه2.1

خطایاب 100FDP که برای نخستین بار به صورت آزمایشی در نسخه 1.0.0 نرم افزار تجلی نور به کار گرفته شد ، بروزرسانی شد. افزایش چشم گیر سرعت عملکرد و رفع خطاها و ساده شدن واسط کاربری و نظارت ثانیه ای نرم افزارهای ایده پرداز از ویژگی های نسخه جدید این نوع خطایاب می باشد

 

 –